Elkészült a 2019-20. évi NB I és Magyar Kupa versenykiírása

Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság férfi és női
2019-2020. évi I. osztály Versenykiírása


1. A bajnokság szervezője:

A bajnokságot a Verseny Albizottság szervezi, irányítja és ellenőrzi. A Versenykiírástól való esetleges eltérések tárgyában a Szakmai- és Versenybizottság dönt, döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs.

2. A bajnokság célja:

A legjobb magyar kézilabdacsapatok folyamatos, színvonalas versenyeztetése, az elért eredmények alapján a bajnokság győztesének, helyezettjeinek és kiesőinek megállapítása, a nemzetközi kupákban való indulási jog eldöntése. A nemzetközi kupaindulásról az Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban MKSZ) Elnöksége dönt az NB I. és a Magyar Kupa helyezések alapján az EHF által megadott kvóta szerint. A bajnokság célja továbbá a válogatott csapatok eredményes szereplésének folyamatos segítése, a mérkőzések nézőinek kulturált szórakoztatása, sportágunk népszerűsítése. A bajnokság a sporttörvény 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti vegyes versenyrendszernek minősül.

3. A bajnokság helye és ideje:

A mérkőzéseket teremben és – az eredetileg hétköznapra kiírt fordulók kivételével – lehetőleg szabad vagy munkaszüneti napon kell lejátszani. NB I. osztályban felnőtt mérkőzés csak olyan sportcsarnokban rendezhető, ahol az eredményjelző minimum csapatonként kettő-kettő kiállítást tud egyidejűleg jelezni. Közös megegyezéssel hétköznap is rendezhető mérkőzés. Az adott forduló mérkőzését a kiírt játéknappal bezárólag le kell játszani a nemzetközi kupákban szereplő csapatok kivételével. Az érintetteknek a nemzetközi kupa játéknapjaira kiírt, vagy korábban bejelentett mérkőzéseit férfiaknál és nőknél 13. fordulóig (első szakasz), illetve a 24. fordulóig (második szakasz) kell lejátszani, a Verseny Albizottság engedélyével.

A legkorábbi kezdési idő 11:00 óra, munkanapokon 17:00 óra, a legkésőbbi kezdési idő 18:00 óra kivéve, ha a két csapat más időpontban állapodik meg. Az alapszakasz utolsó két fordulójának mérkőzés kezdési időpontját nem lehet későbbre jelenteni, mint a megadott játéknap 18:00 óra. A Verseny Albizottság rendelkezhet arról, hogy ezeket a fordulókat azonos napon és időpontban kell lejátszani, ha azok a bajnokságban való helyezést befolyásolhatják.

A Szakmai- és Versenybizottság fenntartja magának a jogot, hogy szükség szerint a bajnoki mérkőzések napját, pontos kezdési időpontját TV - rádióközvetítés esetén – nemzetközi kupa negyeddöntőbe, elődöntőbe, döntőbe jutó csapatok esetében a Liga javaslatának figyelembevételével – megváltoztassa.

A mérkőzéseket nemzeti ünnepen megrendezni, lejátszani tilos!

A bajnokság ideje: férfiak: 2019. szeptember 1. – 2020. május 24.

nők: 2019. szeptember 1. – 2020. május 23.


Játéknapok:
férfiak (28 nap)                                            nők (26 nap)

Alapszakasz:

2019. szeptember 1, 8, 15, 29.                        2019. szeptember 1, 8, 15, 21.

2019. október 6, 13, 19.                                2019. október 13, 20, 27.

2019. november 3, 10, 24.                              2019. november 3, 10, 17.

2019. december 1, 8, 15.                                2019. december 29.

2020. február 2, 9, 23.                                    2020. január 12, 19, 26.

2020. március 1, 8, 14, 22, 29.                        2020. február 9, 16, 23.

2020. április 5, 12*, 26                                  2020. március 8, 14*.

2020. május 3, 10.                                        2020. május 3, 21, 23.

2020. április 5, 12, 19, 26.           

Bajnoki döntő 1-2. helyért:

2020. május 21, 24.

* Amennyiben a magyar felnőtt válogatott Olimpiai selejtezőt játszik akkor a jelzett forduló napjáról a Liga és a Szakmai és Versenyalbizottság közösen dönt. 

4. A bajnokság résztvevői:

Az NB I. osztályában 14 női és 14 férfi csapat vesz részt a 2018-2019. évi bajnokságban elért helyezések szerint: a 2018-2019. évi NB I. osztály női 1-12. a férfi 1-12. helyezett csapatai és a 2018-2019. évi NB I/B-s csoportok bajnokai.

Amennyiben a jogot szerzett csapatok közül valamelyik nem vállalja az indulást, feljutást, abban az esetben és az üres hely(ek) betöltését illetően az MKSZ Elnöksége dönt az MKSZ Besorolási szabályzata alapján.

5. A bajnokság lebonyolítása, helyezések eldöntése:

5. 1. A bajnokság lebonyolítása:

Az alapszakaszban a férfi és női csapatok körmérkőzéses rendszerben játszanak pályaválasztói joggal oda-visszavágó alapon (13+13= 26 mérkőzés) a 14-es sorsolási tábla szerint. A visszavágó mérkőzései az eredeti sorsolás szerinti első fordulóval kezdődnek. A férfiaknál az alapszakasz 1-2. helyezettje bajnoki döntőt játszik. Az első mérkőzésen a pályaválasztó az alapszakaszban második helyen végzett csapat, a visszavágón pedig az alapszakasz első helyén végzett csapat.

Sorsolásnál: - nőknél a csapatok mind sorsolás útján kapják meg a sorsolási számukat

- férfiaknál a 2018-2019. évi NB I. osztály 1-2. helyezett csapatai választanak sorsolási számot, majd ezt követően sorsolás következik.

Bajnokságból visszalépés:

Alapszakasz közben visszalépő vagy bármilyen ok miatt bajnokságból törölt csapat valamennyi mérkőzésének eredményét meg kell semmisíteni, addigi részvételét úgy kell tekinteni, mintha egy mérkőzést sem játszott volna.

A visszalépett csapatot a tabella utolsó helyén kell szerepeltetni és a 2020-2021. évi bajnokságban két osztállyal vissza kell sorolni.

A férfi és női junior válogatott elleni kötelező mérkőzések versenykiírása külön készül el.

5. 2. A helyezések eldöntése:

A helyezések eldöntése „A kézilabdázás szabálykönyve” c. könyv Bajnoki Rendszabályok 13. szabálya szerint történik. A 2019-2020. évi NB I. felnőtt bajnoki osztályokból a 13-14. helyen végzett csapatok kiesnek az NB I/B osztályba.

6. Nevezés, sorsolás, mérkőzés bejelentés:

6. 1. A bajnokság nevezési és részvételi feltételei:

A bajnokságban való indulásra az NB I. 2019-2020. évi Versenykiírása alapján nevezhet minden olyan sportszervezet, amely erre jogot szerzett és megfelel az alábbi feltételeknek.

6.1.1. A sporttörvény 16-17. §-ai szerinti sportegyesületi, illetve 18. §-a szerinti sportvállalkozási formában működik. Sportvállalkozásnak 90 napnál nem régebbi cégkivonatot, egyéb sportszervezetnek 90 napnál nem régebbi kivonatot kell feltöltenie.

6.1.2. A nevezési határidő lejártakor nincs 90 napnál régebben lejárt köztartozása /Stv. 32.§. (1)/ és e tényt a nevezési határidő bezárásáig a NAV által kiadott dokumentummal igazolja.

Amennyiben a sportszervezet szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, akkor erről a tényről a nevezési lap beküldésével egyidejűleg a sportszervezet hivatalos képviselőjének teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkoznia. A Verseny Albizottság a sportszervezet által benyújtott okiratban szereplő tények hitelességét a NAV elektronikus adatbázisában ellenőrzi.

Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a sportszervezet mégsem szerepel a NAV nyilvántartásában, akkor a Verseny Albizottság által kiadott hiánypótlási felhívás alapján a sportszervezet köteles a NAV által kiadott dokumentumot csatolni.

6.1.3. Ha a sportszervezet, sportvállalkozás 6.1.2. bekezdés szerinti köztartozása a bajnokság alatt keletkezik, (a sportszervezetet, sportvállalkozást) a bajnokságból ki kell zárni.

6.1.4. Nem vehet részt a bajnokságban a 6.1.2. bekezdésben foglaltak esetén túlmenően:

o az a sportszervezet, amellyel szemben a Cstv. szerint csőd-, vagy felszámolási eljárás van folyamatban,

o az a sportszervezet, amely elhatározta feloszlását,

o az a sportvállalkozás, amelynél végelszámolás indult.

6.1.5. Rendezte az MKSZ felé egyéb jogcímen fennálló valamennyi tartozását.

6.1.6. A nevező sportvállalkozás, sportszervezet magára nézve kötelezően elfogadja az MKSZ minden szabályzatát és rendelkezéseit, valamint Versenykiírását. Ezen kívül az MKSZ Központi 3

rendszerében rögzítette nevezési szándékát, e-mail címét és a pályaválasztóként lejátszandó mérkőzések helyszínét.

6. 2. Nevezési határidő:

A nevezést a részvételi jogosultságot szerzett sportszervezeteknek a nevezési határidőig az MKSZ Központi rendszerébe (mksz.hu) kell benyújtani. Feltöltés: 11-es program, sportszervezetek saját felülete. Nevezési határidő: 2019. 06.30.-át követő első munkanap, 2019.07.01. 24:00 óra.

A határidőig nem nevező sportszervezet elveszti az NB I-es részvételi lehetőséget és jogosultságot.

6. 3. Hozzájárulási díj:

A bajnokság lebonyolításához szükséges hozzájárulási díj 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint).

Abban az esetben, ha valamely sportszervezet fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a Verseny Albizottság - a Versenykiírás 7. pont utolsó bekezdése alapján - a bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti.

6. 4. Sorsolás időpontja:

Sorsolás 2019. július 9-én (kedd) 10:00 órakor a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos helyiségében.

6. 5. Mérkőzés bejelentés:

férfiak: 2019. július 30. kedd 11:00 óra (1-26. forduló).

2020. május 11. hétfő 10:00 óra (bajnoki döntő).

nők: 2019. július 30. kedd 11:00 óra (1-26. forduló).

A sportszervezetek valamennyi mérkőzés időpontjukat fenti határidőig kötelesek az MKSZ központi rendszerébe beírni. Minden NBI. felnőtt osztályban csapatot versenyeztető sportszervezet köteles a bejelentést követő 5. munkanapig az MKSZ központi rendszerében megerősíteni, hogy a felkerült mérkőzéseinek időpontjai azonosak az egyeztetett időpontokkal.

7. Játékjogosultság, játékengedély:

A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) által a 2019-2020. bajnoki évben rendezett Nemzeti Bajnokság első osztályában az a játékos kaphat játékengedélyt, aki az adott bajnoki osztályban játékra jogosult sportszervezettel sportszerződéssel rendelkezik, vagy sportegyesülettel tagsági jogviszonyban áll, valamint a sportszervezetnek az MKSZ-szel szemben nincs tartozása, továbbá, ha 18 éven aluli sportoló, érvényes élet- és balesetbiztosítással rendelkezik. A játékos játékengedélye egyben a Sporttörvény szerint versenyengedélynek minősül.

A játékengedélyek kiadási díja 1.800 Ft/fő (azaz Egyezernyolcszáz forint/fő). Ezen felül fizetendő 2.500 Ft/fő (azaz kettőezer-ötszáz forint/fő) biztosítási díj, mely összeget számla ellenében, az MKSZ K&H Banknál vezetett 10400126-21413218-0000000 számú pénzforgalmi számlájára vagy az MKSZ házi pénztárába kell befizetni a játékengedély megadásakor.

Egy játékos a Nemzeti Bajnokságban maximum két alkalommal kérhet felnőtt játékengedélyt (kivétel a jogutód nélkül megszűnő sportszervezet játékosa), de a férfiaknál 1999. január 1-jén vagy később, nőknél 2000. január 1-jén vagy később születettek korlátlan számú felnőtt játékengedélyt kaphatnak, azonban a bajnoki idényben második átigazolást követően már csak utánpótlás játékengedélyt. Felnőtt játékengedélyt 2004. december 31. előtt született férfi és 2005. december 31. előtt született nő kaphat. Az NB I. osztályban szereplő kézilabdázó férfiaknál, nőknél 2020. február 20-ig bezárólag kaphat játékengedélyt.

Ezt követően a Verseny Albizottság csak a kérelmet benyújtó sportszervezethez 2019. augusztus 31-ig leigazolt, de NB-s felnőtt játékengedéllyel nem rendelkező, valamint a 2019. december 31-ig leigazolt, férfiaknál 1999. január 1-jén és utána született, a nőknél 2000. január 1-jén és utána született játékos részére ad ki játékengedélyt.

A játékengedélyt a sportoló kérelmére, a Versenyigazolvány (amennyiben a bajnokságban már váltott ki a sportszervezete a játékos részére igazolványt), valamint a 1. számú melléklet szerinti adatlap leadása után adja ki a Verseny Albizottság 2019. augusztus 12-től munkanapokon 9:00-től 14:00 óráig. 4

Külföldre szerződő vagy kölcsönadott játékos nemzetközi játékengedélye nem számít bele a bajnoki évre kiadható két játékengedélybe.

Harmadik, illetve negyedik játékengedélyt kaphat minden olyan kölcsönadott játékos, aki kölcsönszerződése megszűnésekor visszagazolt az NBI. felnőttben csapatot versenyeztető sportszervezetéhez és második felnőtt engedélyt kapott, majd újra kölcsönadják abba az NBI-es, vagy NBI/B-s sportszervezetbe, ahová az első felnőtt játékengedélyét kapta. Negyedik felnőtt játékengedélyt csak abban az estben kaphat, ha a második kölcsönadás megszűnését követően visszaigazol a kölcsönadó sportszervezetbe, ahová második játékengedélyét kapta. Továbbá harmadik felnőtt játékengedélyt kaphat egy játékos ugyanabba az NBI-es felnőtt csapatot versenyeztető sportszervezetbe ahová az első játékengedélyét kapta kölcsönadása megszűnésekor. A harmadik és negyedik játékengedélyt 2020. április 23-ig lehet kiváltani.

Egy játékosnak egyidejűleg legfeljebb 3 játékengedélye lehet, az utánpótlás és a felnőtt játékengedélyeket is beleértve. Utóbbinál csak az NBI, NBI/B, NBII felnőtt játékengedélyek számítanak. A három játékengedélyből legfeljebb kettő lehet utánpótlás bajnokságban való részvételre jogosító játékengedély.

A játékengedély kiadását meg kell tagadni, ha annak kiadása jogszabályba vagy a szakszövetség belső szabályzatába ütközik.

Amennyiben bajnoki mérkőzésen valamelyik játékos nem rendelkezik az MKSZ által kiadott játékengedéllyel és szerepel a versenyjegyzőkönyvben, akkor a mérkőzés eredményét a Verseny Albizottság minden esetben hivatalból megsemmisíteni köteles és a mérkőzés két pontját – számára előnyösebb – a játéktéren elért gólkülönbséggel vagy 10-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja.

Írásban rögzített fizetési határidőt meghaladó tartozás esetén a Verseny Albizottság a sportszervezetet bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti és ennek időtartamára kisorsolt bajnoki mérkőzés (-ek) két pontját 10-0 gólkülönbséggel az ellenfél javára igazolja.

7. 1. Kettős játékjogosultság, játékengedély:

Az NB I. osztályában működő sportszervezet NBI-es felnőtt játékengedéllyel rendelkező kézilabdázója az NB I/B osztályban szereplő sportszervezettel kötött írásos megállapodás alapján, mindkét sportszervezet csapatában játszhat.

A kézilabdázó játékjogosultságának megosztása, átadása csak az átadó és az átvevő sportszervezet, továbbá a kézilabdázó között létrejött írásos megállapodás alapján történhet.

A kettős játékjogosultság megszerzése nem átigazolás és nem számít második játékengedélynek, azt a Verseny Albizottság legfeljebb egy bajnoki évre engedélyezi. Egy játékos egy bajnoki évben két kettős játékengedélyt kaphat. Az engedély megadásának díja 10.000 Ft/fő (azaz Tízezer forint/fő). Az összeget számla ellenében az MKSZ K&H Banknál vezetett 10400126-21413218-0000000 pénzforgalmi számlájára, vagy az MKSZ házi pénztárába kell befizetni, a játékjogosultság engedélyének benyújtása előtt.

Kettős játékjogosultságot férfiaknál az 1999. január 1. és 2003. december 31. között, nőknél az 2000. január 1. és 2004. december 31. között született utánpótlás korú játékosok kérhetik 2020. február 6-ig.

A bajnoki évben második kettős játékengedélyt csak 2020. január 1. és 2020. február 6. között lehet kérni.

Ha az adott sportszervezet több csapattal szerepel a Nemzeti Bajnokságban, akkor az adott játékos azonos osztályban más sportszervezethez, csak akkor kaphat kettős engedélyt, ha egyesülete előzetesen írásban nyilatkozik, lemond arról, hogy a játékosát abban az osztályú csapatában szerepeltesse, amelybe kettős játékengedélyt kért.

Kettős játékjogosultsággal rendelkező játékost terhelő fegyelmi határozat mindkét sportszervezetre vonatkozik. Kettős játékjogosultság csak a felnőtt csapatban és csak a bajnoki mérkőzésen való szereplésre jogosít.

8. Játékosok szerepeltetése:

Minden első osztályú felnőtt bajnoki mérkőzésen legfeljebb 16 játékos szerepeltethető. Amennyiben valamely mérkőzésen az adott csapat 15 játékost nevezett be a versenyjegyzőkönyvbe, úgy közöttük legalább 1, amennyiben pedig 16 játékost, úgy legalább 2 magyar állampolgárságú, játékengedéllyel rendelkező játékosnak kell lennie. Ezen magyar állampolgárságú játékos(ok) férfiaknál csak 1997. január 1-jén vagy később született, nőknél csak 1998. január 1-jén vagy később született magyar állampolgárságú játékos lehet(nek).

8. 1. Nem magyar állampolgárságú játékos szerepeltetése:

Az NB I-es bajnokságban mérkőzésenként a Magyar Kézilabda Szövetség játékengedélyével legfeljebb három Európai Unión kívüli, nem magyar állampolgárságú játékos nevezhető. 5

Nem magyar állampolgárságú és az Európai Unió tagországain belüli játékos játékengedélye egy bajnoki évre érvényes. Illetéke 110.000 Ft/fő (azaz Egyszáztízezer forint/fő). Ezen felül fizetendő 2.500,- Ft/fő (azaz Kettőezer-ötszáz forint/fő) biztosítási díj, mely összeget számla ellenében az MKSZ K&H Banknál vezetett 10400126-21413218-0000000 számú pénzforgalmi számlájára, vagy az MKSZ házi pénztárába a játékengedély megadásakor kell megfizetni. NB I osztályban, amennyiben nem magyar állampolgárságú játékosnak kér sportszervezete felnőtt játékengedélyt, úgy hogy férfiaknál már öt, nőknél már négy nem magyar állampolgárságú játékosa rendelkezik játékengedéllyel, köteles játékosonként 5.000.000 Ft-ot (azaz Ötmillió forintot) befizetni „utánpótlás versenyeztetési díj”-ként. Ez alól mentesül az a játékos, aki a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. és 5.§-ában meghatározott feltételeknek megfelel és a magyar állampolgárság iránti kérelmét benyújtotta, valamint a benyújtást követő hat hónapon belül azt megszerezte és azt igazolni tudja. Amennyiben nem tudja határidőig igazolni, úgy az „utánpótlás versenyeztetési díj”-at az MKSZ utólag kiszámlázza a sportszervezet részére. Amennyiben a hivatalos személyek között szerepel nem magyar állampolgárságú személy és a csapatban legalább férfiaknál öt, nőknél négy nem magyar állampolgárságú személynek van játékengedélye akkor 5.000.000 Ft-ot (azaz Ötmillió forintot) kell befizetni.

9. A csapatok díjazása:

A bajnokság 1-3. helyezett csapatai éremdíjazásban részesülnek csapatonként 30 fő. A Nemzeti Bajnokság első osztályának bajnoka külön díjazásban is részesül.

10. Költségek:

A bajnokság díjazását a Magyar Kézilabda Szövetség biztosítja. A mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezet viseli. A vendégcsapatot részvételük költségei (utazás, étkezés, szállás, stb.) terheli.

11. Óvás, fellebbezés:

11. 1. Óvás:

Az óvással kapcsolatos rendelkezéseket, tudnivalókat „A kézilabdázás szabálykönyve” Bajnoki Rendszabályok 12. szabály 2.§.-a tartalmazza.

Kiegészítő rendelkezés: óvás határideje 3 (három) nap, melyet az óvott mérkőzés lejátszását követő naptól – mint első naptól – az óvás benyújtásáig kell számítani (pl. az április 15-én lejátszott mérkőzés óvását április 18-án 24:00 óráig lehet megóvni). Az alapszakasz utolsó két fordulójában az óvások beadási határideje a mérkőzést követő nap 12:00 óra.

Óvási díj: 80.000,- (Nyolcvanezer) Ft, mely összeget az MKSZ K&H Banknál vezetett 10400126-21413218-0000000 számú pénzforgalmi számlájára kell "Óvás" megjelöléssel befizetni. A befizetést igazoló bizonylat másolatát az óváshoz mellékelni kell. Az óvási díj visszafizetése: „A kézilabdázás szabálykönyve” Bajnoki Rendszabályok 12. szabály 3.§. h, pontjában előírtak szerint.

11. 2. Fellebbezés:

Az elsőfokú óvás ügyben hozott döntés és Verseny Albizottsági határozat ellen fellebbezéssel lehet élni írásban, a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül. A fellebbezést az MKSZ Fellebbviteli Bizottságának kell címezni, de a határozatot hozó Bizottsághoz kell benyújtani.

Az alapszakasz utolsó két fordulójában és a férfi bajnoki döntőnél a fellebbezések beadási (beérkezési) határideje az elsőfokú határozat kézhezvételétől számított 12 (tizenkettő) órán belül, melyről a Verseny Albizottságot telefonon vagy e-mail útján haladéktalanul értesíteni kell.

12. Általános rendelkezések:

12. 1. Átjelentés: Indokolt esetben, a sportszervezet írásban kérheti a mérkőzés helyének, időpontjának megváltoztatását, átjelentését a Verseny Albizottságnál legalább 8 (nyolc) naptári nappal a mérkőzés hivatalosan bejelentett időpontja előtt. A beadványon szerepelnie kell az ellenfél beleegyező vagy elutasító nyilatkozatának.

A kérelemmel egyidejűleg átjelentési díjat kell befizetni az MKSZ K&H Banknál vezetett 10400126-21413218-0000000 számú pénzforgalmi számlájára „Átjelentés” megjelöléssel. Ennek összege 20.000 Ft + ÁFA (azaz Húszezer forint + ÁFA).

A kiírt időpont előtt 7 (hét) naptári napon belül benyújtott változtatásért kétszeres, 72 (hetvenkettő) órán belül beadott változtatásért háromszoros átjelentési díjat kell fizetni. 6

Az átjelentési kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát, ennek hiányában a kérelem nem fogadható el. A benyújtott kérelemről a Verseny Albizottság dönt és erről az érdekelteket írásban, értesíti.

12. 2. Fegyelmi eljárás:

Az MKSZ által rendezett bajnoki mérkőzéseken az a játékos, hivatalos személy vagy sportszervezet, akivel szemben a mérkőzés játékvezetői írásos jelentést tettek (feljelentettek), az MKSZ Etikai-és Fegyelmi Albizottsága által megküldött hivatalos idézést követően köteles megjelenni a Fegyelmi Tanács előtt (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. II. em.)

Ha az eljárás alá vont személy vagy sportszervezet a Fegyelmi Tanács előtt előzetesen egyeztetett időpontban önként megjelenik és az eljárás megindításáról szóló értesítést átveszi, teljes bizonyító erejű magánokiratban kérheti, hogy a Fegyelmi Tanács az első fegyelmi tárgyalás időpontját a jogszabályban meghatározott 3 (három) munkanapos tárgyalási időköz lerövidítésével tűzze ki.

A fentiek szerint a feljelentett játékos elveszti játékjogát, illetve a feljelentett hivatalos személy hivatalos közreműködési jogát mindaddig, amíg ügyében az MKSZ Etikai- és Fegyelmi Albizottságának illetékes Fegyelmi Tanácsa határozatot nem hoz.

Fenti rendelkezéseket kell alkalmazni (játékjog és közreműködési jog elvesztése) abban az esetben is, ha az eljáró Fegyelmi Tanács hivatalból indít eljárást és az eljárás megindításáról szóló értesítés a Fegyelmi Szabályzat vonatkozó rendelkezése szerint kézbesítésre került.

Amennyiben a feljelentett játékos, illetve hivatalos személy – ide értve a hivatalból indított eljárás esetét is - szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg az MKSZ illetékes Fegyelmi Tanácsa előtt és tovább szerepel, vagy közreműködik bajnoki vagy kupamérkőzésen, az jogosulatlan szereplésnek minősül. A Versenyalbizottság ezen találkozó(k) eredményét hivatalból megsemmisíti, a két pontot 10-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja, a vétkes csapattól pedig egy büntetőpontot levon.

12. 3. Szövetségi, játékvezetői ellenőr:

A sportszervezetek saját költségük terhére szövetségi, játékvezetői ellenőrt kérhetnek írásban a Verseny Albizottságtól, illetve az MKSZ Játékvezetői Albizottságától a mérkőzést megelőzően legalább 14 (tizennégy) naptári nappal, aki az MKSZ hivatalos képviselőjeként jelenik meg a mérkőzésen.

A Verseny Albizottság – indokolt esetben – hivatalból is kirendelhet szövetségi ellenőrt a sportszervezetek költségére.

12. 4. Utánpótlás csapat versenyeztetése:

A 2019-2020. évi NB I. osztályban részvételi jogot szerzett sportszervezetek kötelesek a Nemzeti Bajnokságban ifjúsági, és serdülő csapatot nevezni és indítani. A versenyeztetési kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztó sportszervezet legmagasabb osztályban indított csapatát a Nemzeti Bajnokságból törölni kell.

12. 5. Sportfelszerelés:

A csapat mezőnyjátékosainak és kapusainak olyan egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe az ellenféltől világosan megkülönböztethető. Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a két csapat felszerelésének színösszeállítása zavaró, akkor a vendégcsapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani. Minden csapat köteles a mez hátsó felének nyak része alatt 8x4 cm méretű nemzeti színű zászlót viselni, valamint ez alatt, de a mez szám felett a játékosok vezeték (családi) nevét is fel kell tüntetni, melynek mérete minimum 6 cm magasságúnak kell lennie. A mezen a játékos kézilabda igazolványában szereplő vezetékneve (családi neve) kell, hogy szerepeljen. (lásd 9. sz. melléklet)

Egy csapatban a kapusként szerepeltetett játékosok mezszínének azonosnak kell lennie, viszont ennek mind a saját csapat játékosainak mind az ellenfél valamennyi játékosának (mezőnyjátékosok, kapusok) színétől kötelező eltérnie.

Minden játékos esetében a felső és alsó aláöltözők színének meg kell egyezni a mez, illetve a nadrág színével.

12. 6. Dopping, drog:

Lásd: MKSZ Dopping Szabályzata. 7

12. 7. Edzői működési engedély:

Az NB I. osztály mérkőzésein csak azok az edzők működhetnek, akik rendelkeznek a 2019-2020-es bajnoki évre érvényes edzői működési engedéllyel (3/A. számú melléklet). Bajnoki és kupamérkőzésen a versenyjegyzőkönyv szerint hivatalos személyek közül 1 főnek érvényes edzői működési engedéllyel (licensz) kell rendelkezni. A Nemzeti Bajnokság I. osztályában foglalkoztatott edzők működési engedélyüket az első bajnoki mérkőzésükig bezárólag kötelesek megszerezni. Amennyiben a megnevezett edző nem rendelkezik az adott bajnoki osztályra vonatkozó érvényes működési engedéllyel a Szakmai- és Versenybizottság szankciókat alkalmaz a 3/B. számú melléklet alapján.

NB I felnőtt osztályban, amennyiben a hivatalos személyek között a bajnokság folyamán a versenyjegyzőkönyvben szerepel nem magyar állampolgárságú személy, akkor:

 ha a csapat nem magyar állampolgárságú játékosai száma elérte a férfiaknál öt, nőknél 4 főt a sportszervezetnek 5.000.000 Ft „utánpótlás versenyeztetési díjat” számláz ki az MKSZ

 ha a csapat nem magyar állampolgárságú játékosainak a száma nem érte el a férfiaknál 5, nőknél 4 főt akkor az MKSZ továbbiakban az újabb nem magyar állampolgárságú játékengedély kiadásoknál 1 fővel megemelt számot vesz figyelembe.

Azon sportszervezetek, melyek lejátszott bajnoki mérkőzéseiken olyan edzőt foglalkoztatnak, aki nem rendelkezik érvényes az adott osztálynak megfelelő edzői működési engedéllyel, kötelesek a 3/B. számú melléklet alapján számla ellenében az MKSZ javára – K&H Banknál vezetett 10400126-21413218-0000000 számú pénzforgalmi számlájára befizetni. Késedelmes, határidőn túli befizetés esetén a csapat megszerzett pontszámából fordulónként két bajnoki pont kerül mindaddig levonásra, amíg a sportszervezet fizetési kötelezettségét nem teljesíti.

Az edző működési engedélyét a „csapatgyűjtők” elején kell elhelyezni, sorszámát a versenyjegyzőkönyvbe az edző neve mellé be kell írni.

Amennyiben a mérkőzésen nevezett hivatalos személyek között nincs működési engedéllyel rendelkező személy, akkor csak három fő hivatalos személy nevezhető.

12. 8. Ki nem állás, visszalépés:

A mérkőzésre ki nem állás vagy a Nemzeti Bajnokság küzdelmeiből visszalépő csapat számla ellenében az MKSZ K&H Banknál vezetett 10400126-21413218-0000000 számú pénzforgalmi számlájára az alábbi összeget köteles 8 (nyolc) napon belül befizetni.

Ki nem állás díja:

 első esetben 600.000 Ft (azaz Hatszázezer forint)

 második esetben 1.200.000 Ft (azaz Egymillió-kettőszázezer forint)
 harmadik esetben és visszalépés esetén 1.800.000 Ft (azaz Egymillió-nyolcszázezer forint)
Ki nem állás esetén a befizetett összeg maximum 50%-a a kisorsolt ellenfelet illeti meg (igazolt költségének arányában).

12. 9. Egyebek:

Bajnoki mérkőzéseken csak érvényes játékengedéllyel, valamint érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező sportoló szerepelhet.

A sportorvosi engedélyek érvényességi ideje 18 éven aluliak esetében legfeljebb 6 hónap, 18 éven felüliek esetében legfeljebb 12 hónap. Az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell figyelembe venni.
Minden NB I-es felnőtt mérkőzésen az MKSZ Központi rendszeréből kinyomtatott jegyzőkönyvet kell használni. Ennek nyomtatásához és a mérkőzés utáni másolatok elkészítéséhez (mindkét csapatnak egy-egy másolat) a feltételeket a hazai csapat köteles biztosítani.
Minden olyan NBI. felnőtt mérkőzésen, amelyet országos lefedettségü televíziós csatorna élőben közvetít kötelesek a csapatok 1 órával a mérkőzés előtt véglegesíteni a szerepeltetni kívánt játékosok névsorát a versenyjegyzőkönyvben. Ezt követően a mérkőzésre új játékos nem nevezhető, a jegyzőkönyvet nem lehet kiegészíteni.
A csapatok kötelesek hazai mérkőzésükön online jegyzőkönyvet vezetni, melyhez a technikai és személyi feltételeket biztosítani kell (1 fő jegyzőkönyvvezető, folyamatos internet kapcsolat stb.). 8
Amennyiben az online jegyzőkönyv vezetése valamely okból meghiúsul, abban az esetben a jegyzőkönyvet a mérkőzést követő, 30 percen belül a szövetség internetes oldalára köteles a hazai csapat feltölteni. Elmaradás, illetve késedelmes adatfelvitel esetén első esetben 10.000,- (Tízezer) Ft, második esetben 20.000,- (húszezer) Ft, minden további esetben 30.000,- (Harmincezer) Ft pénzbüntetést köteles 8 (nyolc) napon belül befizetni számla ellenében az MKSZ K&H Banknál vezetett 10400126-21413218-0000000 pénzforgalmi számlájára.
Bajnoki mérkőzéseken a csapatoknál szereplő sportszakembereknek A, B, C, D megkülönböztető jelzés nyakban történő viselése kötelező. Biztosítása a hazai csapat feladata.
Bajnoki mérkőzést megelőzően a hazai csapat köteles két egyforma márkájú labdát a választáskor a játékvezetőknek bemutatni.
A játékidő NB I felnőtt bajnoki mérkőzéseken 2x30 perc, 15 perc szünettel.
Bajnoki mérkőzéseken egy csapat három alkalommal kérhet időt az IHF szabályzata alapján. Ahol technikailag megoldható, ott a Verseny Albizottság engedélyezheti az elektromos időkérést.
A Versenyalbizottság minden olyan mérkőzésen ahol ez technikailag megoldható elrendelheti a VIR (Video Ismétlő Rendszer) használatát.
A játékvezetők és versenybírói díjak kifizetése központi elszámolás keretében történik. A sportszervezetek a Szakmai- és Versenybizottság határozata alapján kötelesek a kifizetések forrását a kiállított számlák alapján a meghatározott időpontig átutalni az MKSZ K&H Banknál vezetett 10400126-49485049-54531270 pénzforgalmi számlájára. Az egyes sportszervezetet terhelő összegeket, illetve azok befizetésének határidőit a Versenybizottság határozza meg, melyről a sportszervezeteket értesíti. Abban az esetben, ha valamely sportszervezet fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a Versenykiírás 7. pont utolsó bekezdése alapján a Verseny Albizottság a mulasztó sportszervezet bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti.
A kötelezően jelenlévő orvost a hivatalos személyek között kell megjelölni a mérkőzés jegyzőkönyvében és ennek megfelelően a játéktéren lévő cserehelyen kell, hogy tartózkodjon.
Minden NB I-es mérkőzésről köteles a hazai csapat videófelvételt készíteni és azt - kérés nélkül – a Verseny Albizottság rendelkezésére bocsátani. A felvételt a Szakmai- és Versenybizottság által meghatározott szempontok alapján kell elkészíteni és az MKSZ szerverére feltölteni, a mérkőzést követő hét kedd 10:00 óráig, illetve hétközi mérkőzés esetén a mérkőzés hetének péntek 9:00 óráig. Amennyiben az adott sportszervezet a videó felvétel feltöltési kötelezettségének nem tesz eleget alkalmanként a 150.000 Ft (azaz egyszázötvenezer forint) összeget köteles büntetésként befizetni.
A válogatott egyeztetett – Liga Tanács által elfogadott – programján részt nem vevő, igazolatlanul távolmaradó válogatott játékos esetében fegyelmi eljárást kezdeményezhet a Szakmai Igazgató az adott sportszervezettel szemben.
Az EU tagállamainak állampolgáraival azonos megítélés alá tartoznak az Európai Gazdasági Térség [EGT] országainak állampolgárai, valamint azon államok állampolgárai, amely államokkal a magyar állam a munkavállalási szabályokra vonatkozóan az EU munkavállalási szabályaival azonos tartalmú megállapodást kötött. A partnerségi megállapodás létezésének tényét a kérelmező sportszervezet köteles bejelenteni és igazolni.
A bajnokság valamennyi mérkőzésére a pályaválasztó csapat köteles 2 fő pályatörlőt biztosítani, akik csak 14 év feletti személyek lehetnek.
A bajnoki mérkőzések televíziós közvetítése a Sporttörvény 37.§-ban előírtak alapján történik.
A szövetség Etikai és Gyermekvédelmi Kódexében meghatározottak szerint a sportszakemberek és játékosok nyilatkozattételére vonatkozó szabályok betartásáért az érintett sportszervezetek is felelősek. A sportverseny lebonyolításával kapcsolatos hivatalos iratok kézbesítése történhet postán, tértivevényes küldeményként, személyesen átvételi elismervény ellenében, illetve joghatályosan teljesíthető e-mailben is. E-mailben megküldött iratok esetében – amennyiben az a sportszervezet által korábban megjelölt hivatalos email címre kerül kiküldésre - az irat a megküldést követő munkanapon akkor is átvettnek tekintendő, ha az átvételről az átvevő visszaigazolást nem ad, kivéve, ha valamely szabályzat, vagy más előírás ettől eltérően rendelkezik.

Jelen Versenykiírásban nem említett esetekről, ha sem az érvényben lévő „A kézilabdázás szabálykönyve”, sem egyéb hatályos szabály nem rendelkezik, akkor első fokon Verseny Albizottság, másodfokon a Fellebbviteli Bizottság dönt.

A bajnokságban hivatásos sportolók és amatőr sportolók egyaránt jogosultak részt venni.

A férfi bajnoki döntő mérkőzéseken a hivatalos bemutatását követően kötelező a Himnuszt lejátszani.

Az NB I. osztályú felnőtt bajnokság mérkőzésein az Versenyalbizottság által küldött 2 fős versenybizottság működik közre. 9

Mérkőzést követő 48 órán belül mindkét sportszervezet köteles a játékvezetői értékelést internetes felületre elküldeni, rögzíteni.

Minden NB I-es felnőtt mérkőzést követően a két csapat hivatalos képviselője által kitöltött és aláírt sérülés bejelentő nyomtatványt kell a szövetségi képviselőknek átadni.

A Versenykiírásban és „A kézilabdázás szabálykönyve”-ben szereplő előírásokkal kapcsolatos minden elvárás be nem tartása, vagy bármely versenyzéssel összefüggő mulasztás esetén a Mérkőzés Rendezési Előírásokban leírt szankciók alkalmazandók.

13. Mérkőzés Rendezési Előírások:

A Mérkőzés Rendezési Előírásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza 10

 

Magyarország Kézilabda Magyar Kupa
2019-2020. évi Versenykiírása


1. A Magyar Kupa szervezője:

A Magyar Kupa mérkőzéseit a Verseny Albizottság szervezi, irányítja és ellenőrzi. A Versenykiírástól való esetleges eltérések tárgyában a Szakmai- és Versenybizottság dönt, döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs.

2. A Magyar Kupa célja:

A Magyar Kupa védőinek (férfi, női) megállapítása, a kézilabda sportág népszerűsítése. A nemzetközi kupaindulásról az MKSZ Elnöksége dönt az NB I. és a Magyar Kupa helyezések alapján az EHF által megadott kvóta szerint. Az alacsonyabb osztályú csapatoknak biztosítani, hogy felkészültségüket magasabb osztályú csapatok ellen is bizonyíthassák. A kupa a Sporttörvény 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti vegyes versenyrendszernek minősül.

A győztes elnyeri a kupát és védi a soron következő Magyar Kupa befejezéséig.

3. A Magyar Kupa mérkőzések helye és ideje:

A Magyar Kupa valamennyi mérkőzését teremben kell lejátszani. A mérkőzéseket nemzeti ünnepen megrendezni, lejátszani tilos. A legkorábbi kezdési idő 11:00 óra, munkanapokon 17:00 óra, legkésőbbi kezdési idő 18:00 óra kivéve, ha a két csapat más időpontban állapodik meg.

Forduló/Játéknapok:
férfiak                                                    nők

selejtező: 2019. szeptember 1.                selejtező: 2019. szeptember 1.

I. forduló: 2019. szeptember 18.            I. forduló: 2019. szeptember 18.

II. forduló: 2019. október 16.                II. forduló: 2019. október 9

III. forduló : 2019. november 13.          III. forduló: 2019. október 30.

IV. forduló: 2019. december 11.            IV. forduló: 2020. január 29.

V. forduló: 2020. március 11.                  V. forduló: 2020. április 8.

Elődöntő: 2020. május 16.                    Elődöntő: 2020. május 16.

Döntő: 2020. május 17.                        Döntő: 2020. május 17.

4. A Magyar Kupa résztvevői, nevezés:

A Magyar Kupa versenysorozatra valamennyi sportszervezet nevezhet, de sportszervezetenként és nemenként csak egy-egy csapatot.

A 2019-2020. évi NB I., NB I/B osztályba részvételi jogosultságot szerzett csapatok indulása kötelező.

A 2019-2020. évi Magyar Kupa versenyeire nevezni a MKSZ Központi rendszerébe (www.mksz.hu) kell. Feltöltés: 11-es program, sportszervezetek saját felülete.

Nevezési határidő: 2019. 06.30.-át követő első munkanap, 2019.07.01. 24:00 óra.

5. A Magyar Kupa lebonyolításának rendje, sorsolás, mérkőzés bejelentés:

A Magyar Kupa kisorsolt mérkőzései egyenes kieséses rendszerben, egyszeri mérkőzéssel kerülnek lebonyolításra. A mérkőzéseket, a sorsolást követő 48 órán belül kell az érintett sportszervezeteknek írásban bejelenteni az MKSZ Központi Rendszerében. Amennyiben a bejelentés nem történik meg a mérkőzést az MKSZ Verseny Albizottsága a forduló játéknapjára – hivatalból – kiírja. A mérkőzéseket legkésőbb a kiírt játéknapon kell lejátszani.

A férfi és a női elődöntő, döntő mérkőzések helyszínéről a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége és a Szakmai- és Versenybizottsága dönt.

Selejtező:

Résztvevők: Amennyiben a 2019-2020. évi bajnokságba nevezett NBI/B, NBII. és alacsonyabb osztályú sportszervezetből 32-nél több férfi, vagy női csapat nevez, akkor kerülhet(nek) megrendezésre a selejtező mérkőzés(ek).

Lebonyolítási rend: A résztvevő csapatok területi fekvésük figyelembevételével kerülnek összesorsolásra. Az azonos osztályú csapatok esetén a sorsolás szerint elöl álló csapatot, különböző osztályú csapatok esetén az alacsonyabb osztályú csapatot illeti meg a pályaválasztói jog. 27

Mérkőzésnap: 2019. szeptember 1. férfiak.

2019. szeptember 1. nők.

Sorsolás: a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos helyiségében

2019. augusztus 1. férfiak, nők 11:00 órakor,

I. forduló:

Résztvevők: A benevezett és selejtezőt nem játszó a 2019-2020. évi NBI/B-s, NB II-es és alacsonyabb osztályú férfi, női csapatok, valamint a selejtezőből továbbjutók. Összesen 32 férfi és 32 női csapat.

Lebonyolítási rend: A résztvevő csapatok területi fekvésük figyelembevételével kerülnek összesorsolásra. Az azonos osztályú csapatok esetén a sorsolás szerint elöl álló csapatot, különböző osztályú csapatok esetén az alacsonyabb osztályú csapatot illeti meg a pályaválasztói jog.

Mérkőzésnap: 2019. szeptember 18. férfiak.

2019. szeptember 18. nők.

Sorsolás: a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos helyiségében

2019. augusztus 1. férfiak, nők 11:00 órakor,

II. forduló:

Résztvevők: A I. fordulóból továbbjutott 16 férfi és 16 női csapat.

Lebonyolítási rend: A résztvevő csapatok területi fekvésük figyelembevételével kerülnek összesorsolásra. Azonos osztályú csapatok esetén a sorsolás szerint elöl álló csapatot, különböző osztályú csapatok esetén az alacsonyabb osztályú csapatot illeti meg a pályaválasztói jog.

Mérkőzésnap: 2019. október 16. férfiak.

2019. október 9. nők.

Sorsolás: a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos helyiségében.

2019. szeptember 20. férfiak, nők 11:00 órakor,

III. forduló:

Résztvevők: A II. fordulóból továbbjutott 8 férfi, és 8 női csapat, a 2018-2019. évi férfi és női NB I-es felnőtt bajnokságban 7-12. helyen végzett csapatok, valamint a 2018-2019. évi férfi és női NBI/B-s felnőtt bajnokságban 1. helyen végzett csapatok. Amennyiben a 2019-2020. évi NBI-ben a jogosultak közül valamely sportszervezet nem nevezett az NBI. felnőtt bajnokságra, úgy az köteles az I. fordulóban (selejtezőben) indulni és helyette az NBI-be besorolást kapó csapat kapcsolódik be a III. fordulóban. Ha olyan sportszervezet csapata indul nemzetközi kupában, amely nem végzett a 2018-2019. évi bajnokságban az 1-6. helyen akkor neki a IV. fordulóban kell bekapcsolódnia és helyette a III. fordulóban a 6. helyezett köteles játszani. Összesen 16 férfi, 16 női csapat vesz részt a III. fordulóban.

Lebonyolítási rend: A résztvevő csapatok területi fekvésük figyelembevételével kerülnek összesorsolásra. Azonos osztályú csapatok esetén a sorsolás szerint elöl álló csapatot, különböző osztályú csapatok esetén az alacsonyabb osztályú csapatot illeti meg a pályaválasztói jog.

Mérkőzésnap: 2019. november 13. férfiak.

2019. október 30. nők.

Sorsolás: a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos helyiségében.

2019. október 18-án a férfiak 11:00 órakor.

2019. október 11-én a nők 11:00 órakor.

IV. forduló:

Résztvevők: A III. fordulóból továbbjutott 8 férfi és 8 női csapat, valamint a 2018-2019. évi NBI-es felnőtt bajnokságban 3-6. helyen végzett férfi és női csapatok. Ha olyan sportszervezet csapata indul nemzetközi kupában, amely nem végzett a 2018-2019. évi bajnokságban az 1-6. helyen akkor neki a IV. fordulóban kell bekapcsolódnia és helyette a III. fordulóban a 6. helyezett köteles játszani. Összesen 12 férfi és 12 női csapat vesz részt a IV. fordulóban.

Lebonyolítási rend: Azonos osztályú csapatok esetén a sorsolás szerint elöl álló csapatot, különböző osztályú csapatok esetén az alacsonyabb osztályú csapatot illeti meg a pályaválasztói jog.

Mérkőzésnap: 2019. december 11. férfiak.

2020. január 29. nők.

Sorsolás: a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos helyiségében. 28

2019. november 15-én a férfiak 11:00 órakor.

2019. november 4-én a nők 11:00 órakor.

V. forduló:

Résztvevők: A IV. fordulóból továbbjutott 6 női és 6 férfi csapat, valamint a 2018-2019. évi NBI-es felnőtt bajnokságban 1-2. helyen végzett csapatok.

Lebonyolítási rend: A 2018-2019. évi NB I-es felnőtt bajnokság 1-2. helyezettjei kiemeltek, nem kerülhetnek összesorsolásra. Azonos osztályú csapatok esetén a sorsolás szerint elöl álló csapatot, a különböző osztályú csapatok esetén az alacsonyabb osztályú csapatot illeti meg a pályaválasztói jog.

Mérkőzésnap: 2020. március 11. férfiak.

2020. április 8. nők.

Sorsolás: a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos helyiségében.

2019. december 13-án a férfiak 11:00 órakor.

2020. január 31-én a nők 11:00 órakor.

Final Four férfi elődöntő:

Résztvevők: Az V. fordulóból továbbjutott 4 férfi csapatai.

Lebonyolítási rend: A csapatok kiemelés nélkül kerülnek összesorsolásra. Továbbjutás a Kupa Rendszabályok 13. szabály 2.§. a, pontja szerint.

Mérkőzésnap: 2020. május 16.

A sorsolás helyéről és időpontjáról az MKSZ Versenyalbizottsága később ad tájékoztatást.

Final Four férfi döntő:

Résztvevők: Az elődöntőből továbbjutott 2 férfi csapat.

Lebonyolítási rend: a Kupa Rendszabályok 13. szabály 2.§. a, pontja szerint.

Mérkőzésnap: 2020. május 17.

Sorsolás:

Final Four elődöntőnél!

Final Four női elődöntő:

Résztvevők: Az V. fordulóból továbbjutott 4 női csapat.

Lebonyolítási rend: A csapatok kiemelés nélkül kerülnek összesorsolásra. Továbbjutás a Kupa Rendszabályok 13. szabály 2.§. a, pontja szerint.

Mérkőzésnap: 2020. május 16.

A sorsolás helyéről és időpontjáról az MKSZ Versenyalbizottsága később ad tájékoztatást.

Final Four női döntő:

Résztvevők: Az elődöntőből továbbjutott 2 női csapat.

Lebonyolítási rend: a Kupa Rendszabályok 13. szabály 2.§. a, pontja szerint.

Mérkőzésnap: 2020. május 17. nők

Sorsolás:

Nők lásd Final Four elődöntőnél!

6. Továbbjutás eldöntése:

A továbbjutás eldöntése „A kézilabdázás szabálykönyve” Kupa rendszabályok 13. szabály 2.§. a, pontja alapján történik. Az I-V. fordulóban és az elődöntőben a győztes csapat továbbjut, ellenfele kiesik.

Döntetlen eredménynél a selejtezőben és az I-V. fordulóban:

o osztálykülönbség esetén az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. (osztálykülönbség megállapításánál a 2019-2020. évi besorolást kell figyelembe venni),

o azonos osztályú csapat esetén a vendégcsapat jut tovább.

 

Az elődöntőben: Döntetlen eredménynél 7 m-es dobások döntenek.

Döntő: Döntetlen eredménynél 7 m-es dobások döntenek.

7. Játékjogosultság:

Játékjogosultsága a Magyar Kupa valamennyi mérkőzésén csak annak a játékosnak van, aki az adott sportszervezetben érvényes Versenyigazolvánnyal, a sportszervezet legmagasabb osztályában felnőtt játékengedéllyel rendelkezik.

Minden Magyar Kupa mérkőzésen 16 játékos szerepeltethető.

Az NB I. és NB I/B osztályú csapat játékosainak rendelkeznie kell az MKSZ Verseny Albizottsága által kiadott játékengedéllyel.

Az NB II. osztályú csapatok játékosainak rendelkeznie kell az NB II-t szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség Versenybizottsága által kiadott játékengedéllyel, megyei csapat esetében megyei szövetség által kiadott megyei bajnokságban érvényes játékengedéllyel.

A Magyar Kupa mérkőzéseire játékengedély nélkül nem nevezhető játékos.

Nem magyar állampolgárságú és a kézilabda magyar kézilabdázó játékos, a Nemzeti Bajnokság érvényes Versenykiírásában, szereplő létszámban nevezhető.

Amennyiben a sorsolás folytán különböző osztályú csapatok találkoznak egymással, akkor a magasabb osztálynak megfelelő számú nem magyar állampolgárságú játékos nevezhető.

8. A csapatok díjazása:

A nemzetközi kupaindulásról az MKSZ Elnöksége dönt az NB I. és a Magyar Kupa helyezések alapján az EHF által megadott kvóta szerint. Az 1-2. valamint a 3-4. helyezett csapatok éremdíjazásban részesülnek csapatonként 30 fő. A győztes csapat egy évig a Magyar Kupa örökös vándordíjának birtokosa, ellenfele a Magyar Kupa 2019-2020. évi 2. helyezett csapata.

9. Költségek:

A Magyar Kupa éremdíjazását az MKSZ biztosítja. A mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezet viseli. A vendégcsapatot részvételük költségei (utazás, szállás, étkezés, stb.) terheli. Az elődöntő és döntő a rendezési költségét a rendezési jogot nyert pályázó viseli, a csapatokat a részvételük költsége terheli.

10. Óvás, fellebbezés:

10. 1 Óvás:

Az óvással kapcsolatos rendelkezéseket, tudnivalókat „A kézilabdázás szabálykönyve” Bajnoki Rendszabályok 12. szabály 2.§. tartalmazza. Az óvást, a mérkőzést követő 24 órán belül kell írásban benyújtani a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságához. Amennyiben a határidő munkaszüneti napon jár le, a beadási határidő a következő munkanap 12:00 óra.

A női elődöntő és a férfi elődöntő mérkőzések óvását a mérkőzés befejezése után harminc percen belül kell a jelenlévő Versenyalbizottságnak átadni. Az első fokon hozott döntések ellen fellebbezésnek helye nincs. Óvási díj: 50.000,- (ötvenezer) Ft, mely összeget a Magyar Kézilabda Szövetség K&H Banknál vezetett 10400126-21413218-0000000 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni „Magyar Kupa óvás” megjelöléssel. A befizetést igazoló bizonylat másolatát az óváshoz mellékelni kell. Az óvási díj visszafizetése „A kézilabdázás szabálykönyve” Bajnoki Rendszabályok 12. szabály 3.§. h, pontjában előírtak szerint.

10. 2. Fellebbezés:

Az elsőfokú határozat ellen (a férfi és női elődöntő mérkőzéseinek kivételével) fellebbezéssel lehet élni a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságánál szóban, közvetlenül a határozat kihirdetése után, távollévő érdekelteknél pedig a határozat kézhezvételének napját követő 24 órán belül. Amennyiben a határidő munkaszüneti napon jár le, a beadási határidő a következő munkanap 12:00 óra.

A fellebbezést a Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottságának kell címezni.

11. Általános rendelkezések:

11. 1. Átjelentés:

Indokolt esetben, a sportszervezet írásban kérheti a mérkőzés helyének, időpontjának megváltoztatását, átjelentését, a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságánál, legalább 8 (nyolc) naptári nappal a mérkőzés hivatalosan bejelentett időpontja előtt. A beadványon szerepelnie kell az ellenfél beleegyező vagy elutasító nyilatkozatának. 30
A kérelemmel egyidejűleg átjelentési díjat kell befizetni az MKSZ K&H Banknál vezetett 10400126-21413218-0000000 számú pénzforgalmi számlájára „Átjelentés” megjelöléssel. Ennek összege 14.000 Ft + ÁFA (azaz Tizennégyezer forint + ÁFA).

A kiírt időpont előtt 7 (hét) naptári nappal benyújtott változtatásért kétszeres, 72 (hetvenkettő) órán belül beadott változtatásért háromszoros átjelentési díjat kell fizetni.

Az átjelentési kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát, ennek hiányában a kérelem nem fogadható el. A benyújtott kérelemről a Verseny Albizottság dönt és az érdekelteket írásban, értesíti.

11. 2. Fegyelmi eljárás:

Az MKSZ által rendezett Magyar Kupa mérkőzéseken az a játékos, hivatalos személy vagy sportszervezet, akivel szemben a mérkőzés játékvezetői írásos jelentést tettek (feljelentettek), az MKSZ Etikai-és Fegyelmi Albizottsága által megküldött hivatalos idézést követően köteles megjelenni a Fegyelmi Tanács előtt (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. II. em.)

Ha az eljárás alá vont személy vagy sportszervezet a Fegyelmi Tanács előtt előzetesen egyeztetett időpontban önként megjelenik és az eljárás megindításáról szóló értesítést átveszi, teljes bizonyító erejű magánokiratban kérheti, hogy a Fegyelmi Tanács az első fegyelmi tárgyalás időpontját a jogszabályban meghatározott 3 (három) munkanapos tárgyalási időköz lerövidítésével tűzze ki.

A fentiek szerint a feljelentett játékos elveszti játékjogát, illetve a feljelentett hivatalos személy hivatalos közreműködési jogát mindaddig, amíg ügyében a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottsága határozatot nem hoz.

Fenti rendelkezéseket kell alkalmazni (játékjog és közreműködési jog elvesztése) abban az esetben is, ha az eljáró Fegyelmi Tanács hivatalból indít eljárást és az eljárás megindításáról szóló értesítés a Fegyelmi Szabályzat vonatkozó rendelkezése szerint kézbesítésre került.

Amennyiben a feljelentett játékos, illetve hivatalos személy – ide érteve a hivatalból indított eljárás esetét is – szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg az MKSZ illetékes Fegyelmi Tanácsa előtt és tovább szerepel vagy közreműködik bajnoki vagy kupamérkőzésen, az jogosulatlan szereplésnek minősül. A Versenyalbizottság ezen találkozó(k) eredményét hivatalból megsemmisíti, a két pontot 10-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja, a vétkes csapattól pedig egy büntetőpontot levon.

11. 3. Szövetségi, játékvezetői ellenőr:

A sportszervezetek saját költségük terhére szövetségi, játékvezetői ellenőrt írásban kérhetnek az MKSZ Verseny Albizottságától, illetve az MKSZ Játékvezetői Albizottságától a mérkőzést megelőzően legalább 7 (hét) naptári nappal, aki a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos képviselőjeként jelenik meg a mérkőzésen. A Magyar Kézilabda Szövetség Verseny Albizottsága, Fellebbviteli Bizottsága, Etikai- és Fegyelmi Albizottsága – indokolt esetben – hivatalból is kirendelhet szövetségi ellenőrt a sportszervezetek költségére.

11. 4. Sportfelszerelés:

A csapat mezőnyjátékosainak és kapusainak, olyan egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe az ellenféltől világosan megkülönböztethető.

Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a két csapat felszerelésének színösszeállítása zavaró, akkor a selejtezőben és az I-III. fordulóban a hazai csapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani. A IV-V. fordulóban, az elődöntőben és döntőben a mérkőzéseken a „B” csapatként megnevezett sportszervezet játékosai kötelesek más színű sportfelszerelésben játszani.

Egy csapatban a kapusként szerepeltetett játékosok mezszínének azonosnak kell lennie, viszont ennek mind a saját csapat játékosainak mind az ellenfél valamennyi játékosának (mezőnyjátékosok, kapusok) színétől kötelező eltérnie.

11. 5. Dopping, drog:

Lásd MKSZ dopping szabályzat. 31

11. 6. Edzői működési engedély:

Magyar Kupa mérkőzéseken az NB I., NB I/B és az NB II. Versenykiírásnál meghatározott edzői elvárások érvényesek és edzői működési engedély szükséges. Amennyiben a megnevezett edző nem rendelkezik az adott bajnoki osztályra vonatkozó érvényes működési engedéllyel az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága szankciókat alkalmaz a 3/B. számú melléklet alapján.

Az edző működési engedélyét a „csapatgyűjtők” elején kell elhelyezni, számát a Versenyjegyzőkönyvbe az edző neve mellé be kell írni. Amennyiben a mérkőzésre nevezett hivatalos személyek között nincs működési engedéllyel rendelkező edző, csak három fő hivatalos személy nevezhető.

11. 7. Ki nem állás büntetése:

A mérkőzésre ki nem álló vagy a Magyar Kupa küzdelmeiből visszalépő csapat számla ellenében a Magyar Kézilabda Szövetség K&H Banknál vezetett 10400126-21413218-0000000 számú pénzforgalmi számlájára a következő összeget köteles 8 (nyolc) naptári napon belül befizetni, melynek 50%-a a kisorsolt ellenfelet illeti (igazolt költsége esetén). Ennek összege:

A selejtezőben és az I-III. fordulóban: 250.000 Ft (azaz Kettőszázezer forint)

A IV-V. fordulóban, az elődöntőben, a harmadik helyért lejátszandó mérkőzésen és a döntőben: 500.000 Ft (azaz Ötszázezer forint)

11. 8. Egyebek:

A Magyar Kupa mérkőzések televíziós közvetítését a Sporttörvény 37.§.-a szabályozza.

A Magyar Kupa minden II.-V. fordulóban lejátszott mérkőzéséről köteles a hazai csapat videó felvételt készíteni, és azt - kérés nélkül – az MKSZ Versenyalbizottság rendelkezésére bocsátani. A felvételt a Szakmai- és Versenybizottság által meghatározott szempontok alapján kell elkészíteni és az MKSZ szerverére feltölteni, a mérkőzést követő hét kedd 10 óráig. Amennyiben az adott sportszervezet a videó felvétel feltöltési kötelezettségének nem tesz eleget alkalmanként 125.000 Ft-ot (azaz egyszázhuszonötezer forintot) köteles befizetni.

Magyar Kupa mérkőzést megelőzően a hazai csapat köteles két egyforma márkájú labdát a választáskor a játékvezetőknek bemutatni.

Minden Magyar Kupa mérkőzésen a hazai csapat köteles biztosítani a „16 fős KÉZILABDA VERSENYJEGYZŐKÖNYVET”. Az eredeti versenyjegyzőkönyvet a mérkőzés versenybírója kapja és továbbítja azt -24 órán belül - az MKSZ Versenyalbizottságához.

Magyar Kupa mérkőzéseken egy csapat három alkalommal kérhet időt az IHF szabályzata alapján. Ahol technikailag megoldható, ott az MKSZ Versenyalbizottsága engedélyezheti az elektromos időkérést.

A Magyar Kupa valamennyi mérkőzésére az MKSZ által kiküldött versenybíró(k) működik közre.

A játékvezetők és versenybírói díjak kifizetése a Magyar Kézilabda Szövetség Elnökségének döntése alapján központi elszámolás keretében történik. A Magyar Kupában induló sportszervezetek az MKSZ Szakmai- és Versenybizottságának határozata alapján kötelesek a kifizetések forrását a kiállított számlák alapján a meghatározott időpontokig átutalni az MKSZ K&H Banknál vezetett 10400126-49485049-54531270 számú pénzforgalmi számlájára. Az egyes sportszervezetet terhelő összegeket, illetve azok befizetésének határidőit az MKSZ Szakmai- és Versenybizottság határozza meg, melyről a sportszervezeteket értesíti. Abban az esetben, ha valamely sportszervezet fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a Nemzeti Bajnokság NB I., NB I/B és NB II. felnőtt Versenykiírás 7. pont utolsó bekezdése alapján az MKSZ Versenyalbizottsága a mulasztó sportszervezet bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti.

A szövetség Etikai Kódexében meghatározottak szerint a kézilabda sportágban foglalkoztatott szakemberek és játékosok nyilatkozattételére vonatkozó szabályok betartásáért az érintett sportszervezetek is felelősek.

A sportverseny lebonyolításával kapcsolatos hivatalos iratok kézbesítése történhet postán, tértivevényes küldeményként, személyesen átvételi elismervény ellenében, illetve joghatályosan teljesíthető e-mailben is. E-mailben megküldött iratok esetében az irat a megküldést követő munkanapon akkor is átvettnek tekintendő, ha az átvételről az átvevő visszaigazolást nem ad, kivéve, ha valamely szabályzat, vagy más előírás ettől eltérően rendelkezik.

Jelen Versenykiírásban nem említett esetekről az érvényben lévő „A kézilabdázás szabálykönyve”, vagy az egyéb hatályos szabály nem rendelkezik, akkor első fokon a Magyar Kézilabda Szövetség Verseny Albizottsága, másodfokon az MKSZ Fellebbviteli Bizottsága dönt.

A kupában hivatásos sportolók és amatőr sportolók egyaránt jogosultak részt venni. 32
Valamennyi kupa mérkőzés előtt a rendező sportszervezet számára kötelező a csapatok bemutatását követően, közvetlenül a mérkőzés kezdetét megelőzően az MKSZ által kiadott Fair Play üzenet beolvasása és a szurkolók figyelmének felhívása a sportszerű biztatásra.

A Versenykiírásban és „A kézilabdázás szabálykönyve”-ben szereplő előírásokkal kapcsolatos minden elvárás be nem tartása, vagy bármely versenyzéssel összefüggő mulasztás esetén a Mérkőzés Rendezési Előírásokban leírt szankciók alkalmazandók.

12. Mérkőzés Rendezési Előírások:

A Mérkőzés Rendezési Előírásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. 33

 

2019-06-06

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk