Kézilabda kupa

 

Kézilabda kupa hozzászólás felhasználási feltételek

Kézilabda kupa

hozzászólás felhasználási feltételek

 

A Kézilabda kupa hozzászólás szolgáltatás a 2001. évi CVIII. törvény 2. § lc) pontjában meghatározott tárhely szolgáltatás, melyben a H-Mann Auktor (7130 Tolna, Táncsics utca 25., továbbiakban: H-Mann Auktor vagy Szolgáltató) feladata kizárólag az internet felhasználók által írt hozzászólások tárolására és nyilvánossághoz való közvetítésére terjed ki.

          A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Kézilabda kupa hozzászólás szolgáltatást üzemeltető H-Mann Auktor nem köteles ismerni a kommentek mindenkori, aktuális tartalmát, de amennyiben bárki felhívja a figyelmét egy, a felhasználási feltételeket vagy törvényt sértő tartalomra, a 2001. évi CVIII. törvény 10. § és 13. § rendelkezéseinek megfelelően az üzemeltető felülvizsgálja a hozzászólást. Az eset súlyától, illetve rendszerességétől függően a Szolgáltatónak jogában áll a jogsértő vagy felhasználási feltételeket sértő hozzászólást tévő Felhasználó hozzászóláshoz való jogát megszüntetni és az egyébként a feltételeknek nem megfelelő hozzászólást törölni.

          A kommentek nyilvánosak, azokat bárki láthatja. A nem regisztrált Felhasználók csak olvashatják a kommenteket, a regisztrált Felhasználók véleményüket, gondolataikat a jelen felhasználási feltételekben szabályozott módon tehetik közzé.

          Bárki, aki a Kézilabda kupa hozzászólás felhasználójaként regisztrálja magát, egyúttal elfogadja és tudomásul veszi a jelen felhasználási feltételekben meghatározott szabályokat.
          A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Felhasználót, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a Felhasználó által a Kézilabda kupa hozzászólás szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom:

    - védjegyet sért,
    - mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a Felhasználó anyakönyvezett neve,
    - más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
    - obszcén vagy trágár kifejezés,
    - rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását  gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,
    - burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

          A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi Felhasználó adatait, beleértve az Önét is, a Szolgáltató összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül a Szolgáltató rendszerébe integrálja, valamint az Öntől és más Felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja.

          A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely Felhasználó felé indoklás nélkül megtagadja.

          Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más Felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik. Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Kézilabda kupa hozzászólás keretrendszerén belül elhelyez. Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azokat a hozzászólásokat és Felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, amelyek használatával más egyéneket zaklattak a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal.

          A Szolgáltató automatikusan nem ellenőrzi a Felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.
          Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.
          Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Szolgáltató minden értesítés nélkül törölheti a hozzászólót és a Felhasználót.

          A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

    - A Szolgáltató számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
    - Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ide értve a felhasználóneveket és/vagy email címeket);
    - A Szolgáltató weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
    - A leközölt anyagok publikálása forrás megjelölés nélkül;
    - Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
    - Nem kívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a spam, vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli (offtopic) hozzászólásokat, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat, amelyeket több topikban azonos tartalommal, rövid időn belül flood-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több topikban, több alkalommal helyez el;

    - Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül, beleértve a képek url-jének közvetlenül a tárolási helyről történő linkelését, publikálását, különösen a Szolgáltató rendszerén kívülre;
    - Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Szolgáltató hivatalosan támogatja vagy jóváhagyta;

    - Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
    - Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;
    - Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
    - Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

          A Kézilabda kupa hozzászólás Szolgáltatás fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz a Kézilabda kupa hozzászólás szolgáltatásba történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

          H-Mann Auktor

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk